DRET BANCARI ÉS NUL·LA LA CLÀUSULA DE IRPH A la VISTA DE LES CONCLUSIONS DE L’ADVOCAT GENERAL?

Sense categoria